โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

โพสต์วันที่ อังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

     โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล, คุณมนต์ชัย สังฆพันธ์ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด, คุณสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และคุณอุสนีย์ ศิลปศร นายประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดมุมนมแม่ ณ บริษัท โรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น.

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ และให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการขยายมุมนมแม่ในถานประกอบกิจการครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่นต่อไปในอนาคต

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.kkh.go.th


ผู้เขียนจักรพันธ์ วันภูงา