Dechapanich Fishing Net
 
       
   
 
 
   

 

 
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
 
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงาน 1)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 27 พ.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก)
อัตรา:10
ประกาศวันที่ : 2 พ.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงาน 1)
อัตรา:(จำนวนมาก)
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานประกันคุณภาพ ( QA ) (โรงงาน 1)
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา,อบรม,แรงงานสัมพันธ์) (โรงงาน 1)
อัตรา:2 (ด่วนมาก)
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
วิศวกรเครื่องกล (โรงงาน 1)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
จป.วิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) (โรงงาน 1)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการส่วนงานผลิต (โรงงาน 1)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (โรงงาน 1)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 26 มี.ค. 2556
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 26 พ.ย. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 29 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าทีวิศวกร (IE) โรงงาน 2
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้ัจัดการจัดซื้อ (ด่วน)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานฝ่ายผลิต (ทั่วไป) (โรงงาน 2)
อัตรา:500
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โรงงาน 2)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถ (โรงงาน 2)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (โรงงาน 2)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่การตลาด (โรงงาน 2) ด่วน!
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ขาย (โรงงาน 2) ด่วน !
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 5 มิ.ย. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 5 มิ.ย. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(โรงงาน 1-2)
อัตรา:10 อัตรา
ประกาศวันที่ : 22 พ.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างกลึง(โรงงาน 1)
อัตรา:1 อัตรา
ประกาศวันที่ : 22 พ.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)(โรงงาน 1)
อัตรา:10 อัตรา
ประกาศวันที่ : 22 พ.ค. 2555
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานเติมน้ำยา
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องทอ
อัตรา:20
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างเทคนิคโครงการระบบ PLC
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่การเงิน โรงงาน 2
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างไฟฟ้าเครื่องทอ
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างมิลลิ่ง
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่าง CNC
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างเครื่อง
อัตรา:4
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานตัดต่อ
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)
อัตรา:12
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเป้าหมายการทำงานของพนักงาน
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั่วไป (ด่วน)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
อัตรา:10
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วางแผนและผลิตตามออร์เดอร์
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมคุณภาพ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยข้อมูลและธุรการ (ด่วน)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต (ด่วนที่สุด)
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บัญชี
อัตรา:4
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
อัตรา:3
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการส่วนตีด้าย (ด่วน)
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ธุรการสารสนเทศ
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า)
อัตรา:4
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานทำความสะอาด(แผนกเส้นใย)
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานวิ่งด้าย
อัตรา:50
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานกรออีแปะ
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานวิ่งด้าย+เปลี่ยนจำนวน
อัตรา:50
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานจัดเตรียมเพลา
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานจัดส่งสินค้า
อัตรา:20
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานทออวน
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานคุมเครื่องตีเกลียว
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานคุมเครื่องมัดด้าย
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานคุมแผงกรอหลอด
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานคุมเครื่อง,กรอหลอด,จับเข็ด,บรรจุหีบห่อ
อัตรา:ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานเตรียมหีบห่อ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานเสริฟอีแปะ
อัตรา:50
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานตัดสต๊อกสินค้า
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
พนักงานหน่วยวัตถุดิบ
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างชุบผิวโลหะ
อัตรา:1
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อัตรา:20
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
ช่างประกอบเครื่องระยะพิทย์
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มตีด้าย
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)
อัตรา:2
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
วิศวกร
อัตรา:10
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลวางแผน
อัตรา:5
ประกาศวันที่ : 15 ส.ค. 2554
      สมัครงานนี้ Online

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร      สมัครงาน Online       วิธีการสมัครงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย