Dechapanich Fishing Net
 
       
   
 
   

 

 
 
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน
 
 
 
วันประกาศรับสมัคร : 18 สิงหาคม 2555
ตำแหน่งงาน:
  เจ้าหน้าทีวิศวกร (IE) โรงงาน 2
จำนวน(อัตรา):
  2
รายละเอียดงาน:
  ประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Tools)ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของห้างฯ
วุฒิการศึกษา:
  ปริญญาตรี
สาขา:
  วิศวกรรมอุตสาหการ
คุณสมบัติ:
  เพศ: ชาย-หญิง
  อายุ: 25-35 ปี
เงื่อนไข:
  มีประสบการณ์ด้านวิศวกรการผลิต (โรงงาน) 1-2 ปี, มีความรู้เรื่อง kaizen, lean และเครื่องมือต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบงานอย่างดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร      สมัครงานนี้ Online       วิธีการสมัครงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย