Dechapanich Fishing Net
 
       
   
 
   

 

 
 
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน
 
 
 
วันประกาศรับสมัคร : 18 สิงหาคม 2555
ตำแหน่งงาน:
  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (โรงงาน 2)
จำนวน(อัตรา):
  1
รายละเอียดงาน:
  ดูแลเรื่องระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน, กิจกรรมส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งในและภายนอก, ดูแล/ปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ ของ หจก. ให้เป็นไปตามกฎหมายและนอกกฎหมาย
วุฒิการศึกษา:
  ป.ตรี
สาขา:
  การจัดการ, บริหารทรัพยากรมนุษย์, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:
  เพศ: ชาย
  อายุ: 25-35
เงื่อนไข:
  *มีประสบการด้านงานแรงงานสัมพันธ์ 1-2 ปี * มีความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองแรงงาน, พรบ.แรงงานสัมพันธ์, การประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน *มีความรู้เรื่องระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ *มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel, powerpoint ดี *มีทักษะด้านการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ดี * มีทัศนคติที่ดี

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร      สมัครงานนี้ Online       วิธีการสมัครงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย