Dechapanich Fishing Net
 
       
   
 
   

 

 
 
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน
 
 
 
วันประกาศรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2554
ตำแหน่งงาน:
  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
จำนวน(อัตรา):
  2
รายละเอียดงาน:
  ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา:
  ปวส-ปริญญาตรี
สาขา:
  ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติ:
  เพศ: ช/ญ
  อายุ: 23 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข:
 

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร      สมัครงานนี้ Online       วิธีการสมัครงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย