Dechapanich Fishing Net
 
                 
       
 
 
       
 
 
TRAMMEL NETS
อวน 3 ชั้น
ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ขนาดเกลียว
( มม.)
ขนาดตา
( มม.)
สี
ความลึก
ความยาว
อวน 3 ชั้น
โมโน, มัลติโมโน,
มัลติฟิลาเมนท์
ทุกขนาด
ตามสเป็คลูกค้า
ตามความ
ต้องการ
ตามความ
ต้องการ

ตามความ
ต้องการ

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย