Dechapanich Fishing Net
 
                 
       
 
 
       
 
 
FARM NETS
ตาข่ายฟาร์ม
ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ขนาดเกลียว
( มม.)
ขนาดตา
( มม.)
ความลึก
ความกว้าง
ตาข่ายฟาร์ม
ผลิตได้
ทุกขนาด
ผลิตได้
ทุกขนาด
ตามความ
ต้องการ
ตามความ
ต้องการ

ตามความ
ต้องการ

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย