วีธีการสมัครงาน
;
       
   
 
   

 

 
 
 
Method of Career
 
 
 
Document
    1. photo 2
    2. copied ID card 1
    3. copied House Book 1
    4. copied Qualification 1
    5. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรรับรองสิทธิ , ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , ใบผ่านงาน ฯ (ถ้ามี) 1 ใบ
       
วิธีการสมัคร
    1. By yourself ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ป้อมยามสอง โรงงาน 2 ที่ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
       
      2. By Postal
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (บุคคลกลาง)
DECHAPANICH FISHING NET FACTORY LTD.,PART
191 MITRAPHAP ROAD AMPHUR MUANG
KHONKAEN 40000 T HAILAND

      3.By Website : www.dechanet.com
      4.By E-mail  Resume และวุฒิการศึกษา มาที่ Email : hr2@dechanet.com
 
By Phone
      Tel. 043-394063 ต่อ 107 Or 088-5570417
Fax. 043-393933

 

 
 

 

DECHAPANICH FISHING NET FACTORY LTD.,PART
191 MITRAPHAP ROAD AMPHUR MUANG
KHONKAEN 40000 T HAILAND