Dechapanich Fishing Net
 
                 
             
           
           
 
       
   
 

 

 
นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลา  พัฒนาสู่ระดับสากล"


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช "เดชา"


“ เดชา ” เป็นโรงงานชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าประเภทอวนจับปลา
ภายใต้เครื่องหมายทางการค้าถ้วยทองด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
เดชาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอวนและอุปกรณ์ทางการประมงที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อการส่งออก ทั้งนี้เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เราจึงมีการจ้างทีมวิจัยและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการทำวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการผลิตของเรา
ปัจจุบันโรงงานทออวนเดชาได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลก
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 
 
   
   
 
 
     
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ท่านสามารถร่วมงานกับเราโดยคลิกที่ "ร่วมงานกับเรา"