Dechapanich Fishing Net
 
                 
       
 
 
       
 
 
ติดต่อเรา
 
:: หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช (โรงงาน 1)
ทาง E-Mail

๐ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โรงงาน 1 : hr1@dechanet.com

 
ทางโทรศัพท์
Tel.043-222945,043-222917
Mobile: 086-8577794
 
ทางจดหมาย
ที่อยู่ 615 ซ.วุฒาราม ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

:: หจก.โรงงานทออวนเดชาพานิช (โรงงาน 2)
ทาง E-Mail

๐แผนกการตลาดต่างประเทศ: sales@dechanet.com
๐ แผนกการตลาดภายในประเทศ : domestic@dechanet.com

๐ แผนกบุคคล : hr2@dechanet.com
๐ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย: rfq@dechanet.com

 
ทางโทรศัพท์
๐ แผนกการตลาดต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่น, ประเทศไทย
     (66) 43-393447, (66) 43-393448
     083-3435337 (ตุณน๊อต), 081-3800131 (คุณเว็บ)

๐ แผนกการตลาดภายในประเทศ จังหวัดขอนแก่น, ประเทศไทย
     (66) 43-379463
   
ทางแฟ็กซ์
๐ แผนกการตลาดต่างประเทศ : (66) 43-393449
๐ แผนกการตลาดภายในประเทศ : (66) 043-379461
ทางจดหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
 

 

ดู โรงงานทออวนเดชาพานิช ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
191ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย